Translate

Copyright Disclaimer

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content (tekst en beeldmateriaal) van schilder-kunst.blogspot.nl maakt inbreuk op intellectuele rechten en copyright.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan (zowel tekst als afbeeldingen) op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient per email aan ons te worden verzocht.
Gebruik hiervoor het onderstaande reactieformulier. Uw bericht zal niet openbaar zijn en niet worden gepubliceerd. U ontvangt zo spoedig als mogelijk een antwoord.

De content is door schilder-kunst.blogspot.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch schilder-kunst.blogspot.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. schilder-kunst.blogspot.nl is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 © copyright by schilder-kunst.blogspot.nl

Geen opmerkingen: