Translate

Posts weergeven met het label Colourfield. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label Colourfield. Alle posts weergeven

zaterdag 20 november 2010

Abstract expressionisme

Het abstract expressionisme is een kunststroming welke ontstond midden jaren 40 in Amerika. Kenmerkend aan deze stijl zijn de overwegend abstracte beeldtaal en de expressieve schilderswijze. Het surrealisme heeft veel invloed gehad op het abstract expressionisme. Dit is met name te zien aan de aandacht voor emoties, welke verbeeld worden in de schilderwijze en het kleurgebruik. Ook de rol van het toeval is belangrijk tijdens het schilderen. De abstract expressionisten werkten vaak op grote formaten en vonden het schildersproces meestal belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.

Het abstract expressionisme kent uiteenlopende stijlen, van wild tot ingetogen, van abstract tot figuratie. Er zijn twee stromingen welke uit het abstract expressionisme voortkomen, action painting (schildersgebaar)  en colourfield painting (kleurvlakken). Belangrijke vertegenwoordigers zijn: Willem de Kooning, Robert Motherwell, Jackson Pollock, Clyfford Still, Mark Rothko, Barnett Newman en Mark Tobey.


Action painting

Vanuit het surrealisme werd de techniek van de 'ecriture automatique', het automatisch schrijven en schilderen, overgenomen. In action painting staat de handeling van het schilderen centraal. Het gebaar en de beweging van de schilder zijn terug te lezen in het schilderij. Een bekend voorbeeld is de schilder Jackson Pollock, die door middel van ‘drippings’ de verf op het doek aanbracht.

Jackson pollock, interview & werk:

 


Colourfield painting

Colourfield painting is een stroming welke voortkomt uit het abstract expressionisme in de jaren 50 -60 waarin kleur een belangrijke rol speelt. Veelal bestaan de schilderijen uit grote monochrome kleurvlakken. De penseelstreek en het handschrift van de kunstenaar zijn hierbij van minder belang. Kleur heeft in colourfield painting een emotionele waarde. Met name voor Rothko was het schilderij een meditatieve ervaring. Barnett Newmann, Mark Rothko en Clyfford Still zijn vertegenwoordigers van colourfield painting.

Mark Rothko in National Gallery of Art: http://www.nga.gov/feature/rothko/


Post-painterly abstraction

De stroming post-painterly abstraction ontstond aan het eind van de jaren 50 vanuit colourfield painting. In deze stroming lag de nadruk op het onderzoek naar kleur. Anders dan bij colourfield, gaat het niet om de emotionele waarde van kleur, maar wordt kleur als een zelfstandig beeldmiddel gebruikt. De schilders van post-painterly abstraction keren zich af van het subjectieve en de persoonlijke schilderstoets van het abstract expressionisme. Ze schilderen abstract en onpersoonlijk, waarbij het toeval een rol blijft spelen in de schilderswijze. Het gaat om de handeling en dynamiek van het schilderen, zonder vooropgezet plan. Schilders uit deze stroming zijn: Helen Frankenthaler, Morris Louis, Ad Reinhardt, Jules Olitski, Larry Poons.

Hard Edge 

Hard edge is een vorm van post painterly abstraction, waarbij er sprake is van monochrome kleurvlakken welke met strakke lijn van elkaar zijn gescheiden. Hierbij is de schilderswijze abstract en onpersoonlijk. Vertegenwoordigers van Hard edge zijn Elsworth Kelly, Keneth Noland en Frank Stella.