Translate

Posts weergeven met het label abstract. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label abstract. Alle posts weergeven

maandag 19 mei 2014

Abstract schilderen

Abstractie komt van het Latijnse woord abstr√°here (weglaten).
In de kunst heet het ook wel non-figuratief.

Abstract schilderen en abstraheren

"Bij abstraheren wordt vooral een basisstructuur, een gevoel of een idee in een kunstwerk vertolkt waarbij de waarneembare werkelijkheid nog wel te herkennen is.
Abstraheren staat hiermee tussen de figuratieve kunst en de abstracte kunst in.
Een voorbeeld van een kunststroming waarvan de kunstenaars abstraherend te werk gingen is het kubisme."
Bron: Wikipedia

Er zijn verschillende uitgangspunten mogelijk bij het abstract schilderen, zoals:

 • Vanuit of naar aanleiding van de werkelijkheid
 • Zonder relatie met de werkelijkheid

Abstraheren

Bij abstraheren speelt de werkelijkheid wel een rol.
De werkelijke waarneming is een beginpunt om vandaar uit vrij te werken. Dit kun je op vele verschillende manieren doen. Het is een leuke oefening, welke de creativiteit stimuleert.

Oefening abstraheren


 • Neem een aantal vellen papier, minimaal 3.
 • Kies een onderwerp en maak daarvan eerst een schets. 
 • Op het tweede vel papier maak je weer een eenvoudige schets van je onderwerp. Vervolgens schilder je er verder overheen op abstraherende wijze.
 • Op het derde en de volgende vellen papier schilder je steeds een andere geabstraheerde variant van je onderwerp.

schets paard
Eerste schets


Abstraherende technieken

 • Schilder de contourlijnen
 • Breng het onderwerp terug tot de basisvormen, zoals cirkel, vierkant, driehoek, kegels, etc.
 • Vereenvoudig het onderwerp door alleen vlakken of alleen lijnen te schilderen.
 • Schilder met kleuren als zelfstandige beeldelementen (gras hoeft niet groen te zijn).
 • Beperk je kleurgebruik tot twee √† drie kleuren.
 • Overdrijf en versterk vormen en lijnen.
 • Laat schaduwpartijen en details weg, of maak ze juist heel opvallend.
 • Laat het onderwerp overlopen en opgaan in de achtergrond.
 • Repeteer vormen en lijnen.
 • Schilder verschillende structuren.
 • Benadruk vooral ronde vormen of hoekige vormen.
 • Schilder delen in spiegelbeeld.

contourlijnen paard
Hoekige contourlijnen


Schilderij op de kop

Tijdens het schilderen is het goed om af en toe je werk om te draaien of te kantelen. Op die manier zie je de compositie vanuit een ander gezichtspunt. 


Voorbeelden abstraheren


abstraheren paard
Nadruk op contourlijnen


schilderij geabstraheerd paard
Verdere uitwerking met nadruk op lijnen en structuren in 2 kleurencontourlijnen paard
Contourlijnen


abstraherend schilderen
Nadruk op ronde vormen en kleurgebruik


schilderij geabstraheerd paard
Achtergrond en onderwerp lopen in elkaar over

zaterdag 20 november 2010

Abstract expressionisme

Het abstract expressionisme is een kunststroming welke ontstond midden jaren 40 in Amerika. Kenmerkend aan deze stijl zijn de overwegend abstracte beeldtaal en de expressieve schilderswijze. Het surrealisme heeft veel invloed gehad op het abstract expressionisme. Dit is met name te zien aan de aandacht voor emoties, welke verbeeld worden in de schilderwijze en het kleurgebruik. Ook de rol van het toeval is belangrijk tijdens het schilderen. De abstract expressionisten werkten vaak op grote formaten en vonden het schildersproces meestal belangrijker dan het uiteindelijke resultaat.

Het abstract expressionisme kent uiteenlopende stijlen, van wild tot ingetogen, van abstract tot figuratie. Er zijn twee stromingen welke uit het abstract expressionisme voortkomen, action painting (schildersgebaar)  en colourfield painting (kleurvlakken). Belangrijke vertegenwoordigers zijn: Willem de Kooning, Robert Motherwell, Jackson Pollock, Clyfford Still, Mark Rothko, Barnett Newman en Mark Tobey.


Action painting

Vanuit het surrealisme werd de techniek van de 'ecriture automatique', het automatisch schrijven en schilderen, overgenomen. In action painting staat de handeling van het schilderen centraal. Het gebaar en de beweging van de schilder zijn terug te lezen in het schilderij. Een bekend voorbeeld is de schilder Jackson Pollock, die door middel van ‘drippings’ de verf op het doek aanbracht.

Jackson pollock, interview & werk:

 


Colourfield painting

Colourfield painting is een stroming welke voortkomt uit het abstract expressionisme in de jaren 50 -60 waarin kleur een belangrijke rol speelt. Veelal bestaan de schilderijen uit grote monochrome kleurvlakken. De penseelstreek en het handschrift van de kunstenaar zijn hierbij van minder belang. Kleur heeft in colourfield painting een emotionele waarde. Met name voor Rothko was het schilderij een meditatieve ervaring. Barnett Newmann, Mark Rothko en Clyfford Still zijn vertegenwoordigers van colourfield painting.

Mark Rothko in National Gallery of Art: http://www.nga.gov/feature/rothko/


Post-painterly abstraction

De stroming post-painterly abstraction ontstond aan het eind van de jaren 50 vanuit colourfield painting. In deze stroming lag de nadruk op het onderzoek naar kleur. Anders dan bij colourfield, gaat het niet om de emotionele waarde van kleur, maar wordt kleur als een zelfstandig beeldmiddel gebruikt. De schilders van post-painterly abstraction keren zich af van het subjectieve en de persoonlijke schilderstoets van het abstract expressionisme. Ze schilderen abstract en onpersoonlijk, waarbij het toeval een rol blijft spelen in de schilderswijze. Het gaat om de handeling en dynamiek van het schilderen, zonder vooropgezet plan. Schilders uit deze stroming zijn: Helen Frankenthaler, Morris Louis, Ad Reinhardt, Jules Olitski, Larry Poons.

Hard Edge 

Hard edge is een vorm van post painterly abstraction, waarbij er sprake is van monochrome kleurvlakken welke met strakke lijn van elkaar zijn gescheiden. Hierbij is de schilderswijze abstract en onpersoonlijk. Vertegenwoordigers van Hard edge zijn Elsworth Kelly, Keneth Noland en Frank Stella.