Translate

Posts weergeven met het label compositie. Alle posts weergeven
Posts weergeven met het label compositie. Alle posts weergeven

donderdag 13 april 2017

Compositie ontwerpen

Een goede compositie van schilderij of tekening vangt het oog van de kijker.
De compositie bouw je op met verschillende onderdelen, zoals evenwicht, blikrichting en ritme.

 

Evenwicht in de compositie

De linker en rechterzijde van het schilderij zijn in evenwicht.
Dit evenwicht ontstaat doordat de vormen en kleuren ongeveer evenveel aandacht vragen.
Dus de vormen zijn ongeveer evengroot en de kleuren even intens.

 

Blikrichting in de compositie

De blikrichting is de wijze waarop de ogen over het schilderij gaan. de blikrichting kan beginnen bij een opvallend element op de voorgrond van het schilderij en vervolgens gaan naar de details welke hoger op de achtergrond staan. Lijnen en vlakverdeling kunnen de blikrichting versterken.
Een voorbeeld is een weg welke diagonaal over het schilderij loopt.

 

Ritme in de compositie

Door herhaling van vormen, kleuren, lijnen en dergelijke ontstaat ritme in het schilderij.
Afwisseling in ritme kan het schilderij verlevendigen.

 

Harmonie in de compositie

Door kleuren en vormen op elkaar af te stemmen ontstaat een harmonieus geheel.

 

Symmetrie en asymmetrie in de compositie

Door symmetrie en asymmetrie af te wisselen ontstaat er een bepaalde spanning in het schilderij.
Alleen symmetrie kan de compositie eentonig en star maken.
De afwisseling geeft het schilderij ook ritme.


Meer over perspectief

Meer over de gulden snede

Schilderles stappenplan Van Gogh met Catalyst tools

van gogh met catalyst tools

Brandpunt

Het brandpunt in een schilderij of tekening is het punt waar de aandacht naar toe gaat van de kijker. Wanneer er één brandpunt is in een schilderij, dan gaat de kijker als vanzelf daar naartoe met zijn ogen. Het is het onderdeel wat de meeste aandacht vraagt.

Je kunt het brandpunt naar eigen inzicht en creativiteit op het doek plaatsen.
Er is ook een bekende manier om het brandpunt te bepalen, namelijk de regel van drie.

Het brandpunt bepalen met de regel van drie

Verdeel het vlak zowel horizontaal als verticaal in drie gelijke delen door evenwijdige lijnen te trekken. Je kunt dit met potlood doen of met verf. Maar je zou het zelfs denkbeeldig kunnen doen.
Door de horizontale en verticale lijnen ontstaan er vier snijpunten.
Het brandpunt kun je vervolgens bepalen door één van de snijpunten te gebruiken.

Regel van drie met vier snijpunten